Mai multe informații/More info

P1010450_1_1

Dacă aveți link-uri relevante care să sugereze, vă rugăm să ne scrieți.

If you can suggest other relevant links, please contact us.

 

    Legislația în vigoare 

Familiile din tabăra de protest Vulturilor 50 au dreptul la locuință socială atât în calitate de persoane cu venituri scăzute, care nu-și permit închirierea sau cumpărarea unei locuințe la prețul pieței, cât și în calitate de evacuați din casele restituite foștilor proprietari – o categorie socială prioritizata la acordarea locuințelor, prin câteva inițiative legislative din ultimii ani.
  I.  În primul caz este vorba în principal de legea locuintei 114/1996 , actualizată prin ordonanța de guvern 57/2008, potrivit căreia :
 „Au acces la locuinta sociala, in vederea inchirierii, familiile sau persoanele cu un venit mediu net lunar pe persoana, realizat in ultimele 12 luni, sub nivelul castigului salarial mediu net lunar pe total economie, comunicat de Institutul National de Statistica in ultimul Buletin statistic anterior lunii in care se analizeaza cererea, precum si anterior lunii in care se repartizeaza locuinta.”  (art. 42 din legea locuintei)” 
Prin urmare, orice cetățean care poate face dovada obținerii unui venit lunar cu forme legale (contract de muncă, adeverință de venit, etc..) sub mediul net lunar pe economie, poate solicita o locuință socială. Pe lângă dovada venitului, este obligatoriu ca solicitantul să nu fi : 
a)deținut în proprietate o locuință;
b) înstrăinat o locuință după data de 1 ianuarie 1990;
c) beneficiat de sprijinul statului în credite și execuție pentru realizarea unei locuințe;
d) deținut, în calitate de chiriaș, o altă locuință.
  Majoritatea evacuaților de pe Vulturilor 50 îndeplinesc aceste condiții și au cererile de locuință socială depuse atât la Primaria Sectorului 3, cât și la Primăria Capitalei (începând cu octombrie 2014). 
 II. În calitate de evacuați dintr-o fostă casă naționalizată, oamenii de pe Vulturilor 50 și alți evacuați din București și din țară sunt vizați de o serie de modificari legislative specifice din ultimii ani, menite să prevină marginalizarea socială a evacuaților – o categorie din ce în ce mai numeroasă. În anul 2006 Guvernul Romaniei a adoptat Ordonanţa de urgenţă nr. 68/2006 , privind măsuri pentru dezvoltarea activităţii în domeniul construcţiilor de locuinţe prin programe la nivel naţional, iar în anul 2007- ordonanta 74 /2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari, ambele actualizate prin  OUG 57/2008 si Legea 84/2008 . 
OUG 74/2007, actualizată:
   Situaţia extraordinară prevăzută la art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, se motivează prin necesitatea stringentă de asigurare a unui cadru adecvat pentru asigurarea locuinţelor pentru chiriaşii din imobile naţionalizate care, prin efectul legii sau datorită unor hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile, sunt obligaţi să părăsească locuinţele pe care le deţin în prezent, având în vedere retrocedarea în natură a proprietăţilor preluate abuziv de către stat. Neadoptarea în regim de urgenţă a acestei măsuri ar avea consecinţe deosebit de grave asupra situaţiei chiriaşilor evacuaţi, ceea ce va determina menţinerea subvenţionării încrucişate pe tipuri de activităţi pentru acoperirea pierderilor din activitatea de închiriere şi acordarea unor ajutoare sociale unor chiriaşi prin subvenţionări din surse proprii ale diferenţei dintre costuri şi chirie, la care se va adăuga impactul social negativ asupra unui număr mare de chiriaşi evacuaţi…
În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţa: 
Art. 1
(1)În cadrul strategiei de dezvoltare a fondului de locuinţe, consiliile locale şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti asigură fondul de locuinţe necesar pentru acoperirea cerinţelor pe plan local, având prioritate cererile formulate de chiriaşii evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari.
(2)Fondul de locuinţe destinate închirierii persoanelor şi/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţele retrocedate în natură foştilor proprietari se constituiede către consiliile locale din acele unităţi administrativ-teritoriale care au înregistrat cereri formulate de către persoanele îndreptăţite…, respectiv de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti.

 

                                    Art. 1. din OUG 68/2006 : 
Fondul de locuinţe destinat închirierii….. se va constitui prin:
a) redistribuirea cu prioritate a unor locuinţe din fondul destinat închirierii, aflate în proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale şi devenite vacante pe perioada exploatării, inclusiv a unor astfel de locuinţe disponibile din fondul construit prin Programul de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii conform prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare;
b) distribuirea cu această destinaţie a cel mult 20% din numărul de locuinţe nou-construite conform prevederilor Legii nr. 152/1998, cu modificările şi completările ulterioare, prin Programul de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, la data finalizării şi punerii în funcţiune a acestora;
c) construirea de locuinţe sociale prin programe de investiţii promovate pe plan local în conformitate cu prevederile Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Complementar acestor prevederi,  ART. 6  din ordonanța 74 /2007 amintită mai sus, prevede : 

 

  • În situaţiile în care fondul de locuinţe constituit conform prevederilor art. 1 lit. a) şi b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68/2006, aprobată prin Legea nr. 515/2006, nu asigură satisfacerea cererilor de locuinţe cuprinse în lista întocmită conform prevederilor art. 2, consiliile locale pot hotărî promovarea şi realizarea unor obiective noi de investiţii în construcţia de locuinţe sociale.

  • Finanţarea programelor de investiţii în construcţia de locuinţe sociale se asigură din bugetele locale în limita sumei prevăzute cu această destinaţie, din transferuri de la bugetul de stat, stabilite anual cu această destinaţie în bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, precum şi din donaţii şi contribuţii de la persoane fizice şi juridice, efectuate conform prevederilor legale în vigoare.

    Astfel, orice consiliu local din țară care are înregistrate cereri de locuință din partea evacuaților, trebuie să constituie un fond locativ special pentru aceștia. În cazul Bucurestiului, fondul se constituie de catre Consiliul Municipal – unitatea administrativă abilitată să o facă (primăriile de sector fiind subunități administrative, fără personalitate juridica). Fondul destinat evacuaților se constituie în colaborare cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si al Administratiei Publice, pe site-ul căruia găsim publicat Programul de construcții de locuinte sociale destinate chiriasilor evacuati din casele nationalizate. Programul prevede parcurgerea câtorva etape, din care rezulta ca atât evaluarea nevoilor privind locuințele pentru evacuați, cât și inițierea propriu-zisă a unor proiecte de construcții revine consiliilor locale, respectiv Consiliului Municipal, acestea urmând a fi sprijinite financiar de Minister:
  • -Transmiterea de cãtre consiliile locale a Listelor cuprinzând locuintele sociale propuse pentru finantare, precum si a documentelor din care sã rezulte stadiul promovãrii investitiilor de locuinte sociale prouse (studiu de fezabilitate si hotãrârea consiliului local de aprobare a studiului, contract de executie, etc);

    -Inventarierea, de cãtre Ministerul Dezvoltãrii Regionale si Administratiei Publice, a Listelor cuprinzând locuintele sociale propuse la finantare, transmise de cãtre autoritãtile publice locale. 

    -Aprobarea programului anual prin Ordin MDRT.Elaborarea si aprobarea listelor de finantare pe localitãti si obiective de investitii. 

   Nevoile privind locuințele pentru evacuați la nivelul Bucureștiului nu pot fi decât aproximate, din moment ce nu au fost publicate până în prezent date exacte în acest sens. Potrivit activiștilor  Frontului Comun pentru Dreptul la Locuire, Primăria Capitalei nu a răspuns nici până în prezent la solicitarea de informații privind numărul cererilor de locuință sociala existente și a cererilor soluționate în fiecare an. În anul 2012 primarul Oprescu declara public ca există 15.000 de cereri de locuință în Bucuresti,  iar potrivit unei unei informări trimise de Primăria Capitalei portalului Juspedia, în anul 2011 municipalitatea urma sa investeasca în construirea a doar 230 de locuinţe sociale http://www.juspedia.ro/1942/actualitatea-locuintelor-sociale/
  Bugetul municipiului Bucuresti pentru anul 2014 este de aproximativ 1 miliard de euro. Este posibil ca bugetul pentru 2015 ce va fi votat în cateva luni să fie unul similar. Ținând cont de situația cetățenilor evacuați în ultimii ani și a celor evacuati in 2014, printre care și cei de pe Vulturilor 50, se impune alocarea fondurilor pentru cel puțin câteva mii de locuințe, în scopul prevenirii ajungerii sau rămânerii în stradă a familiilor evacuate.  

 

 

ORGANIZAȚIILE/ORGANISATIONS

BLOGGERS/INDEPENDENT

MEDIA

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s