Demolarea a început II/Demolition began II

De Nicoleta V.

De Nicoleta V.

P1050498_1_1

După cele povestite în ultima postare, au fost chemați mai mulți polițiști, care au început să caute ceartă cu noi, încercând prin orice mjloc să se ia de noi.
Joi, pe 15 ianuarie, pe după-masă, a ieșit o nouă mașină dinăuntrul curții, încărcată cu lemne – formate din bucăți din fosta noastră mobilă și din tâmplăria pe care am făcut-o caselor.
Unul din oameni din comunitate, vrând să intre în baraca sa, a recut prin fața porții și atunci un polițist în civil a venit la el, l-a împins și i-a vorbit urât. Omul s-a apărat, de aici iscându-se un scandal mai mare. Au ieșit afară oameni din comunitate, inclusiv copiii și vecini din clădirile din jur. Polițistul în civil însă, nu a ezitat să scoată armamentul din dotare – ce părea a fi un pistol cu bile de cauciuc și un baston telescopic – pe care le-a folosit să amenințe copii și femeile din comunitate. A tras un foc în aer, amenințând-l pe primul bărbat de care s-a legat. Copii s-au speriat și au început să strige. Apoi a apărut dinăuntru un alt polițist în civil care, vazându-l pe primul cu arma și ce face, a încercat să-l potolească, spunându-i să își pună arma în teacă și să meargă înapoi în curte. Încerca asfel să aplaneze lucrurile, să facă ordine.

After the events described in our last entry, more cops were called, who started to look for reasons to start any scandal with us.
On Thursday the 15th of January in the afternoon, a new truck came out of the yard, packed with wood – wood out of the furniture and carpentry we had installed in our former homes.
One of the men from our community was passing by the gate of the yard on his way to his barrack when a policeman dressed in civilian’s clothes came to him, started to push him around and insult him. The man defended himself, and from this point on, a bigger scandal begun. All the people in the community came out, including the children and also the neighbours from the nearby houses. The policeman however, did not hesitate to get out his weapons – what seemed like a rubber bullet gun and a telescopic baton – and use them to threaten the man. The children got frightened and started screaming. Then another policeman got out of the yard, also wearing civilian’s clothes, and who, seeeing the first one with his gun pulled out, tried to calm him down, convincing him to put away his weapon and to get back in the yard. He was trying to calm the situation.

 

IMG_2047

A doua zi, vineri, a venit un echipaj de la poliția locală. Aceștia au intrat în curtea de unde am fost evacuați, stând de vorbă cu persoanele care păzesc perimetrul – oameni de la firma de pază și de la poliția locală. Apoi au ieșit să dicute cu noi: ne-au spus să stăm liniștiți, nimeni nu va fi gonit și barăcile nu vor fi dărâmate. Mai bine să încercăm să aplanăm conflctul și să nu înrăutățim situația.
De marți – când s-a iscat primul scandal – Costel și echipa sa au fost înlocuiți cu alți polițiști care vin să-i controleze pe cei ce păzesc curtea
Toată această situație s-a ivit din cauză că oamenii din comunitate au remarcat că echipele care au venit cu camioanele să strângă lemnele nu aveau nici o autorizație și nu au semnalat începutul lucrărilor de demolare cu „Șantier în lucru”.

Next day, on Friday, a crew from the local police appeared. They went in the yard, talking to the guards, who are men from private security agencies and from the local police. Then they came out to talk to us, telling us we should rest assured, nobody will be cast out and the camp won’t be tore down. We would be better off trying to ease the conflict and not worsen the tensions with the guards, they added.
Since Tuesday – when the first scandal broke out – Costel and his team were replaced by other cops who come to check on the guards.
All of this situation happened because the community noticed that the crews skavenging for wood had no authorization to do so and never announced the beginning of the demolition of our houses with the usual, legal poster that says „Construction site / work in progress”.

 

IMG_2045

În urma acestor întâmplări, vă cerem să fiți alături de noi dând mai departe postările noastre și prin orice alt mijloc cunoașteți pentru ca noi, comunitatea din tabăra de pe Vulturilor 50, să ieșim din iadul acesta. Cu sprijinul, ajutorul și solidaritatea voastră putem lupta împotriva sistemului care creează situații de felul acesta. Doar împreună putem face o presiune mai mare asupra autorităților – Primăria Generală, Primăria Sectorului 3 și Administrația Fondului Imobiliar – pentru a-i convinge să soluționeze odată situația, în condițiile în care toate familiile din comunitate au dosare de locuințe sociale complete.
Joi s-au împlinit patru luni de când am instalat tabăra de protest și, de atunci, am reușit să facem autoritățile să reacționeze și să înceapă procedurile pentru repartizarea de locuințe, după cum prevede legea. În acest moment tuturor li s-a făcut anchetă socială – aceasta fiind, de obicei, ultima etapă înaintea repartizării unei locuințe sociale. Cu toate acestea, nu se întâmplă nimic, nu știm de ce se întârzie atât și dacă se va ajunge la o rezolvare.
Oricine poate face ceva – prin cunoștiințe, idei, sprijin financiar sau prin obiecte, toate acestea sunt binevenite! Mai ales, dacă cunoașteți pe cineva care lucrează la una dn aceste instituții, poate putem afla care e situația cu dosarele noastre și la ce să ne mai așteptăm din partea lor.
Veniți să ne vizitați sau sunați-ne la numărul 0736590119.

After all of this, we ask of you to support us by passing on these posts and through any other means you can, so that we, the community from Vulturilor 50 could get out of this nightmare. Only with your support, help and solidarity we can fight against the system that creates situations such as this. Only together can we make a bigger pressure on the authorities – the General City Hall, the City Hall of the Sector 3, the Real-Estate Fund Administration to convince them to find a solution, given that every family in the community have full and completed social housing applications.
On Thursday, we „celebrated” four months since we set up the protest camp and, since then, we have succeded to persuade the authorities to react and start the procedures to allocate us housing, as the law obliges them. At this moment, all of the families have the social investigations done – this usually being the last step in the social housing procedure. Despite all this, nothing happens, we have no idea why this is taking so much time or if a solution will come about.
Anyone can do something – either through people they know, either ideas, or financial support or otherwise, everything is welcome! Especially if you know somebody who works in these institutions, maybe they can find out what’ going on with our applications and what to expect from them.
So, come and visit us or call us at (0040)736590119.

 

IMG_2054

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s